Image

Seminarium Wydziałowe

Najbliższe spotkanie odbędzie się 06.02.2024 (wtorek) o godz. 11.15 w sali 1.27 w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej.

Wykład wygłosi:

prof. dr hab. inż. Marek Klonowski

 Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska

Władysław Ślebodziński, 1884 - 1972
matematyk, więzień Auschwitz, pionier wrocławskiej nauki

Profesor Władysław Ślebodziński był wybitnym specjalistą z geometrii różniczkowej, twórcą pojęcia pochodnej Liego. Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie w Getyndze. Aresztowany za tajne nauczanie w czasie II wojny światowej, był więźniem niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz i niemieckich obozów koncentracyjnych Gross-Rosen i Mittelbau-Dora. Po wojnie stał się współtwórcą wrocławskiej szkoły matematycznej, współorganizatorem pierwszego towarzystwa naukowego i autorem pierwszego referatu naukowego w polskim Wrocławiu w dniu 20 X 1945 r. Współorganizował Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu. Był organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Matematyki na Politechnice Wrocławskiej, prezesem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego, współzałożycielem czasopisma „Colloquium Mathematicum” i promotorem jedenastu doktorów nauk matematycznych. Był laureatem nagrody państwowej w dziedzinie nauki i nagrody miasta Wrocławia, Kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, doktorem honoris causa Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, ale przede wszystkim był nauczycielem i inspiracją dla wielu pokoleń młodzieży.

Wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla całej społeczności akademickiej Wrocławia.